Å leve av å tippe – først må du lese dette!

Å leve av å tippe – først må du lese dette!

Når man skal snakke om seriøse temaer som inntekter, skal man gjerne gå rett på saken og prøve å gi et kort svar på et veldig vanskelig spørsmål, nemlig “Er det mulig å leve av online-tipping?” På flerdimensjonelle spørsmål finnes det vanligvis ikke et enkelt, fasit svar. Først og fremst […]

Hvordan å bli grafisk designer

Hvordan å bli grafisk designer

Når det gjelder grafisk design, det mest viktige er, selvfølgelig, kreativitet. Men mange folk som ikke er så kjent med grafisk design og dens bruk undervurderer dette yrket. Det å være grafisk designer er mer enn bare å tegne – man må være kreativ og ha innsikt i psykologi. For […]

Hvordan gambling påvirker atferden vår

Hvordan gambling påvirker atferden vår

Gambling og spill for penger har i flere hundre år vært en form for underholdning som har vært meget populært. Ikke har det bare vært populært, men for mange har det også vært en måte å tjene til livets opphold. Slik er det også i dag. Mange mennesker er profesjonelle […]

Hvordan bli filosof

Hvordan bli filosof

Filosofien har en historie som går over 2 500 år tilbake, og regnes gjerne som den eldste og mest grunnleggende av alle vitenskaper. Den har også en sterk tilknytning til mange, eller kanskje alle, andre vitenskaper fordi den blant annet tar opp spørsmål som vedrører hvordan vi får kunnskap og […]

Hvordan blir man tannlege?

Hvordan blir man tannlege?

Et pent og vinnende smil blir stadig viktigere i et samfunn der svært mye dreier seg om å markedsføre og selge seg selv. Samtidig finner stadig flere seriøse undersøkelser sterke sammenhenger mellom tannhelse og den enkeltes allmenne helsetilstand. Sykdommer i tenner og tannkjøtt kan være både symptomer og årsaker til […]

Industriell økonomi og ledelse

Industriell økonomi og ledelse

Dersom man ønsker seg en viktig og krevende jobb innen industrien, er det få utdanninger som gir et like godt utgangspunkt som en utdanning innenfor industriell økonomi. Studiet frem mot tittelen sivilingeniør i industriell økonomi og teknologiledelse er riktig nok svært krevende, og det er også et studium som det […]

Farmasøyt – et fremtidsyrke

Farmasøyt – et fremtidsyrke

Dagens samfunn preges i økende grad av at befolkningen blir eldre og sykere, eller kanskje heller har en lavere terskel for å oppfatte seg selv som syke enn det som var tilfelle før. Medisinbruken øker i hvert fall veldig raskt, og det ser ikke ut til å være noen store […]

Arkitekt – form byen

Arkitekt – form byen

Som arkitekt har man store muligheter for å prege folks liv, enten det er ved å planlegge og designe store landemerker eller ved å ta ansvar for enkeltstående boligblokker eller hus. Bolig er uhyre viktig for nordmenn, og det er ikke til å komme bort fra at over halvparten av […]

Laptop, financial document with pen and glass of water at workplace on background of three business partners making a deal

Hvorfor velge juss?

Juss, eller rettsvitenskap som det nå stadig oftere kalles, er det studiet der man lærer om lover og regler i samfunnet. Hvis man ønsker å bli advokat, eller jurist i offentlig sektor, eller juridisk rådgiver i en organisasjon, er dette den utdanningen man må ha. Med gode resultater innenfor juss […]

Siviløkonomer – fremtidens ledere

Siviløkonomer – fremtidens ledere

Hvis du er glad i tall og forretninger og kan tenke deg å bli bedriftsleder en gang i fremtiden, så er siviløkonomstudiet kanskje noe for deg. Siviløkonom er en beskyttet tittel som bare får brukes av de som har gått på det rette studiet, og denne tittelen har vært høyt […]