Arkitekt – form byen

0c9e1acbde6cec2f0249a02f0b9a38f5Som arkitekt har man store muligheter for å prege folks liv, enten det er ved å planlegge og designe store landemerker eller ved å ta ansvar for enkeltstående boligblokker eller hus. Bolig er uhyre viktig for nordmenn, og det er ikke til å komme bort fra at over halvparten av Norges befolkning har investert det meste av pengene sine i nettopp bolig. Da er det selvfølgelig viktigere enn noen gang før at boligen har det rette formspråket, og evner å legge til rette for det gode liv som disse menneskene søker i boligen sin.

Det sentrale i arkitektstudiet er utforming av fysiske omgivelser, og at disse skal ha den kvaliteten, den estetiske dybden, og den formmessige oppbyggeligheten, som man er ute etter. Dette bidrar til å gi en følelse av identitet og tilhørighet, samtidig som det skal være praktisk anvendelig og skjønt.

De første årene av studiet som leder deg mot arkitekttittelen fokuserer derfor på at du skal tilegne deg et formspråk som er tidsriktig og fremtidsrettet, på en og samme tid, samtidig som du må lære mye om bærekraftige løsninger og estetiske kontroverser. Svært mye avhenger av erfaring, og en må rett og slett være interessert i både gamle og nye bygg, skjønnhetsidealer, og byggemetoder for å virkelig være egnet som arkitekt. Man må ha et personlig forhold til arkitekturen som gjenspeiler seg i et autentisk engasjement og en dypere søken etter essens i de ulike stilartene og konvensjonene.

Å være arkitekt betyr å bruke både sansene og intellektet, i tillegg til praktiske og tekniske ferdigheter, samkjørt med en god forståelse av bruken av ulike materialer og prosesser i et byggeprosjekt. Å nå denne sammensatte kompetansen krever både tid, pugging, og kreativitet.

Det finnes nå flere arkitekturstudier i Norge, og disse tilbyr deg en mastergrad over fem år som gir deg lov til å bruke betegnelsen sivilarkitekt.