Farmasøyt – et fremtidsyrke

0711pharmacyDagens samfunn preges i økende grad av at befolkningen blir eldre og sykere, eller kanskje heller har en lavere terskel for å oppfatte seg selv som syke enn det som var tilfelle før. Medisinbruken øker i hvert fall veldig raskt, og det ser ikke ut til å være noen store endringer i denne trenden i sikte. Snarere tvert i mot står legemiddelselskaper og offentlige aktører i hele verden oppe i utallige milliardeksperimenter, som skal bringe frem nye og bedre medisiner, slik at man nok må kunne forutse at fremtiden blir enda mer medisinert enn nåtiden. Å bli farmasøyt fremstår derfor som et sikkerstikk på jobbmarkedet, hvis man tenker litt langsiktig.

Underveis i studiet i farmasi finner man ut hvordan tabletter og injeksjonsvæsker blir til, og hvordan forskjellige legemidler virker inne i kroppen. Som farmasøyt må man ha god oversikt over hvordan legemiddel kan brukes på en god og trygg måte, for å optimalisere pasientens helse og velvære, både på kort og lang sikt.

Som du kanskje vet, betyr farmasi simpelthen læren om legemidlene. Det er imidlertid mye mer som er involvert i dette studiet enn simpelthen å pugge hvordan forskjellige medisiner virker. I tillegg til de rent spesifikt farmasøytiske emnene må man også gå i dybden på både kjemi og biologi. Dette er med andre ord ikke noe særlig godt valg for deg hvis du ikke liker naturfag og matematikk. Du må gjøre det bra i disse fagene på videregående om du skal ha noen forhåpninger om noen gang å bli farmasøyt.

Det er ikke sånn at alle farmasøyter jobber inne i selve apoteket, selv om dette er en vanlig misforståelse. Farmasøyter kan ta ganske mange forskjellige jobber relatert til legemidler. Det er ikke en betingelse at man er en jovial person som liker å ta seg av kunder og pasienter.