Hvordan bli filosof

cdn_well_l_51763_largeFilosofien har en historie som går over 2 500 år tilbake, og regnes gjerne som den eldste og mest grunnleggende av alle vitenskaper. Den har også en sterk tilknytning til mange, eller kanskje alle, andre vitenskaper fordi den blant annet tar opp spørsmål som vedrører hvordan vi får kunnskap og hvor sikker vi kan være på at noe er sant. Generelt tar filosofien opp alle store og allmenne spørsmål som: hva er et rettferdig samfunn? hvordan er det best å leve? hva er logisk tenkning? bør jeg frykte døden? finnes det en Gud?, osv.

Mye av det filosofiske studiet går ut på å sette seg inn i hvordan andre filosofer har håndtert disse spørsmålene opp gjennom tidene. I filosofien er det i liten grad snakk om at tanker og argumenter blir utdatert, så alle som studerer filosofi vil for eksempel måtte sette seg grundig inn i Platon og Aristoteles sine verker, skrevet for over 2 000 år siden. Det er ikke bare fordi de selv var store filosofer, men fordi de også i stor grad har påvirket de fleste andre filosofene i årtusenene som fulgte.

Du tenker kanskje at en slik utdanning vil være lite matnyttig og gi deg dårlige forutsetninger for å lykkes i arbeidslivet. Slik er det ikke sikkert det er. En undersøkelse for noen år siden, viste nemlig, at ti år etter fullført bachelor hadde filosofistudentene høyere lønn i gjennomsnitt enn de som hadde studert bedriftsøkonomi. Hovedgrunnen til dette er at de som studerer filosofi, lærer seg å tenke og skrive kritisk, logisk, og tydelig. Etter å ha håndtert Kants epistemologi fremstår et bedriftsregnskap som enkelt å forholde seg til.

Man kan si at å studere filosofi er noe av det råeste som finnes innenfor hjernetrening. Dette er den egentlige grunnen til at alle universitetsstudenter må ta en forberedende eksamen i filosofi.