Hvordan blir man tannlege?

shutterstock_134395142-1024x681Et pent og vinnende smil blir stadig viktigere i et samfunn der svært mye dreier seg om å markedsføre og selge seg selv. Samtidig finner stadig flere seriøse undersøkelser sterke sammenhenger mellom tannhelse og den enkeltes allmenne helsetilstand. Sykdommer i tenner og tannkjøtt kan være både symptomer og årsaker til alvorlig sykdom. Tannlegens jobb fremstår derfor som viktigere enn noen gang før, og de gamle vitsene om sadistiske tannleger omkranset av torturredskaper har gått ut på dato. Men hvordan blir man egentlig tannlege?

For å bli tannlege må man studere noe som kalles odontologi. Det betyr læren om tennene og tannsykdommene. Studiet av odontologi gir en grundig innføring i en rekke fag innenfor biologi, kjemi, medisin, og mer spesifikt odontologiske emner. I tillegg kommer selvfølgelig svært mye praktisk trening og opplæring (fra tredje året i utdanningsløpet trener du med pasienter), og som student vil du vanligvis ha praksis i offentlig tannhelsetjeneste som er organisert gjennom fylkeskommunen. Man lærer seg både å stille diagnoser og behandle tannsykdom, eller også sykdommer som berører kjeven, slimhinnene i munnen, og det orale området mer generelt. Det er betydelig teknologisk utvikling på dette feltet som gir nye muligheter for inngrep og smertelindring, så mye av studiet går også med til å lære seg å beherske ulike teknikker og verktøy.

Det er viktig at et slikt studium, som i høyeste grad er i samfunnets interesse, fremskaffer nye tannleger som ikke bare har de rette kunnskapene og ferdighetene, men som også har gode holdninger og verdier. Dersom man faktisk har sadistiske trekk og ikke har noen evne til å ta hensyn til pasientenes smertebilde, underveis i behandlingen, vil man i dag som regel bli sluset ut av studiet.

Det tar fem år å gjennomføre masterstudiet i odontologi. Du kan ta studiet ved et av universitetene i Oslo, Bergen, eller Tromsø.