Hvorfor velge juss?

Laptop, financial document with pen and glass of water at workplace on background of three business partners making a deal

Juss, eller rettsvitenskap som det nå stadig oftere kalles, er det studiet der man lærer om lover og regler i samfunnet. Hvis man ønsker å bli advokat, eller jurist i offentlig sektor, eller juridisk rådgiver i en organisasjon, er dette den utdanningen man må ha. Med gode resultater innenfor juss kan man på sikt ende opp som høyesterettsdommer, professor, eller partner i et stort firma, så dette er en utdanning som gir alle muligheter til å gjøre karriere.

Dersom man skal ta denne utdanningen, kan det være lurt hvis man er opptatt av rettferdighet, moral, at staten skal være velfungerende og at det norske samfunnet skal være godt å leve i. Enda viktigere er det likevel at man har et godt grep om bruk og anvendelse av lover og regler, og greier å forstå hvordan disse allmenne og generelle reglene forholder seg til spesifikke situasjoner i dagliglivet, i forretningslivet, i forvaltningen, eller når det gjelder forbrytelse og straff.

Ved å studere juss vil man få en veldig dyp forståelse av disse emnene, og derigjennom også forstå mye mer av hvordan samfunnet fungerer og av relasjonene mellom mennesker, særlig i den utstrekning de er regulert av lover og forskrifter. Man blir flink til å tolke tekster og situasjoner, og man må tilegne seg gode skriveferdigheter hvis man ikke allerede har det. Som regel er det også viktig å kunne argumentere godt for seg muntlig når man jobber som jurist. Man bør derfor helst ikke være alt for sjenert, selv om det også finnes svært vellykkede advokater som er mer innadvendte.

For å bli jurist må du ta en master som tar fem år. De to siste årene er gjerne litt friere enn de tre første, så da kan du godt dra på utveksling eller fordype deg i ett emne du er spesielt interessert i.