Industriell økonomi og ledelse

SVT_ind_ok2Dersom man ønsker seg en viktig og krevende jobb innen industrien, er det få utdanninger som gir et like godt utgangspunkt som en utdanning innenfor industriell økonomi. Studiet frem mot tittelen sivilingeniør i industriell økonomi og teknologiledelse er riktig nok svært krevende, og det er også et studium som det er ganske vanskelig å komme inn på. Etter at utdanningen er fullført sies det imidlertid at det viktigste bare er å åpne en bankkonto og så la pengene fosse inn.

Studier i industriell økonomi knytter sammen tekniske og samfunnsvitenskapelige fag, og gir dermed en solid bakgrunn for fremtidige ledere og andre beslutningstakere. Her må man kjenne både hvordan teknologien virker og hvordan økonomien utvikler seg over tid, forstå både mekanikk og markedsmekanismer. Man må på en og samme tid kunne håndtere maskiner og mennesker, dersom man skal bli en god industriell økonom. Utdanningen er rettet mot anvendelse av kunnskap, og at man skal være klar til ansvarsfulle oppgaver, like etter studiet er avsluttet. For de som ikke er gira på lederstillinger er det også svært aktuelt å tre inn i tunge analytikerroller, enten innad i bedriftene, i forvaltningen, eller i finansnæringen.

Studiet i industriell økonomi har et mangslungent emnetilfang med mange forskjellige muligheter når det gjelder valgfag. I bunnen må du imidlertid ha en god forståelse av hva bedriftsøkonomi går ut på, og hvordan man styrer økonomien i en bedrift på en måte som samsvarer med bedriftens overordnede strategi. I tillegg handler mye i dag om logistikk, flyt, verdikjeder, og innovative måter å gjøre ting på for å få kostnadene ned og effektivisere produksjon. Selv om dette har en stor praktisk dimensjon, ligger det også mye vitenskapelig teori og metode bak før du kommer så langt.

Det beste og mest prestisjetunge studiet innen industriell økonomi finner du på NTNU i Trondheim.