Siviløkonomer – fremtidens ledere

1523Hvis du er glad i tall og forretninger og kan tenke deg å bli bedriftsleder en gang i fremtiden, så er siviløkonomstudiet kanskje noe for deg. Siviløkonom er en beskyttet tittel som bare får brukes av de som har gått på det rette studiet, og denne tittelen har vært høyt anerkjent i mange tiår. Som siviløkonom kan man nesten si man inngår i et slags hemmelig samfunn, som del av en elite som gjenkjenner seg selv på tittelen. Over halvparten av lederne i store norske bedrifter er faktisk siviløkonomer, og det sier i seg selv noe om studiets tyngde og tittelens gjennomslagskraft. På den annen side skal det sies at noe av grunnen til at dette studiet gir slik status hos arbeidsgiverne er at det er ganske krevende. Du må like å arbeide med vanskelige oppgaver og ta i et tak hvis dette studiet skal lykkes.

I dag har siviløkonomene ganske stor valgfrihet gjennom studieløpet, men det ligger en del grunnleggende elementer i bunnen. Du må helt sikkert ha grunnleggende ferdigheter i matematikk og statistikk og inngående kjennskap til både mikroøkonomi og makroøkonomi for å bli siviløkonomi. Mikroøkonomi befatter seg med den enkelte markedsaktørs beslutninger, mens makroøkonomi tar for seg økonomien som helhet. For virkelig å oppnå god økonomisk forståelse må man evne å se sammenhengen mellom disse to områdene. Siviløkonomer tar gjerne også fag, som blant andre regnskap, markedsføring, strategi, innovasjon, osv. De to siste årene av studiet vil du ha ekstra mye frihet, og du kan godt dra på utveksling i løpet av denne perioden. I de mest avanserte klassene vil du også gjerne finne, at mye av undervisningen foregår på engelsk.

I Norge er det mest prestisjetunge siviløkonomstudiet ved Norges Handelshøyskole, NHH, i Bergen. Den fremste utfordreren til dette studiet, er Handelshøyskolen BI i Oslo. Studiet tar fem år.